ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រុមហ៊ុនកាស៊...

ក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូទាំងអស់ ត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ន ចាប់ពីវេលាម៉ោង១២ ថ្ងៃទី១ មេសា នេះតទៅរហូត…

0

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់​ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់