ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ការបិទលេងកីឡា...

ការបិទលេងកីឡា ឫការហាត់ប្រាណគ្រប់ប្រភេទ ដែលមានលក្ខណៈប្រមូលផ្ដុំ លើសពី ១០នាក់ ចាប់ពីថ្ងៃតទៅ…

0

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានខ្លឹមសារខាងក្រោម៖

មតិយោបល់