ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ នៅរសៀលនេះ ខេត...

នៅរសៀលនេះ ខេត្តកោះកុងមានភ្លៀងធ្លាក់

0

កោះកុង: នៅថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ រសៀលនេះ មានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតមធ្យម ក្នុងស្រុកថ្មបាំង និងស្រុកស្រែអំបិល(ក្នុងតំបន់ព្រៃក្រៅតម្រង) ខេត្តកោះកុង៕

មតិយោបល់