ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ប្រុងប្រយ័ត្ន...

ប្រុងប្រយ័ត្ន អ្នកខេត្តព្រះសីហនុ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ដល់ថ្ងៃទី៥ ក្នុងខែសីហានេះ មានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន ​និងខ្យល់បក់បោកខ្លាំង

0

ព្រះសីហនុ: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមមើលសេចក្តីជូនដំណឹងនៅខាងក្រោមនេះ៖

មតិយោបល់