ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ភ្លៀងធ្លាក់កម...

ភ្លៀងធ្លាក់កម្រិត ៧១មម បង្កឲ្យជន់លិចតំបន់មួយចំនួន នៅក្រុងសំរោង

0

តឧត្តរមានជ័យ: យោងតាមផេកក្រសួងធនធាន និងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថា បរិមាណទឹកភ្លៀងធ្លាក់កម្រិត ៧១ មម នៅថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ នៅភូមិសាស្រ្តក្រុងសំរោង បានបង្កឲ្យមានជំនន់ទឹកភ្លៀងជន់លិចនៅតំបន់មួយចំនួនតែពុំបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ។

មតិយោបល់