-

អធិការគ្រឿន ជើងខ្លាំងប្រចាំភូមិព្រៃវែង ដែលជាក្រុមល្បីខាងប្រើអំពើនៅតាមពិធីបុណ្យ ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយ!!!

កំពង់ស្ពឺៈ យោងតាមផេកការិយាល័យនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌកំរិតធ្ងន់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺបានឲ្យដឹងថា អធិការគ្រឿន ជើងខ្លាំងប្រចាំភូមិព្រៃវែង ត្រូវបានចាប់ខ្លួន: លោកពីថ្ងៃទី១៩.១១.២០២០ លោកអធិការគ្រឿន និងបក្ខពូកឈ្មោះ រុន ជីវ៉ា
ដែលជាក្រុមល្បីខាងប្រើអំពើនៅតាមពិធីបុណ្យ ត្រូវបានកម្លាំងការិ.ព្រហ្មកម្រិតធ្ងន់ចាប់ខ្លួន និងបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារ ។

មតិយោបល់