ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយស៊ែរម្ន...

សូមជួយស៊ែរម្នាក់មួយផង! ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់កម្លាំងដែលឈរនៅតាមគោលដៅទាំងកំពុងភ្លៀងបំពេញភារកិច្ចក្នុងភូមិសាស្រ្តក្រុងតាខ្មៅ

0

កណ្តាល: នៅល្ងាចថ្ងៃ ទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ តាមបណ្តាគោលដៅបិទខ្ទប់ក្នុងភូមិសាស្រ្តក្រុងតាខ្មៅ មានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយ កងកម្លាំងដែលឈរជើងនៅតាមបណ្តាគោលដៅទាំងនោះកំពុងតែឈរពាក់អាវភ្លៀងបំពេញភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យឯកសារ ការចេញ-ចូល របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនរុញរា និងយកចិត្តទុកដាក់បំផុត៕

 

មតិយោបល់