សប្បុរជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស ផ្ដល់ជំនួយមូលនិធិតាមរយៈភ្នាក់ងារ Post News ជួយដល់លោកពូ និងលោកតាៗ ធាក់ស៊ីក្លូ ដែលកំពុងជួបការលំបាក នៅរាជធានីភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ: យើងខ្ញុំមានកិត្តិយស សូមគោរព និងថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកមីង Sophie S Real -Jefferson ដែលសព្វថ្ងៃរស់នៅ ប្រទេសអូស្ត្រាលី និងជាអ្នកផ្តួចផ្តើមធ្វើមូលនិធិ សម្រាប់ជួយឧបត្ថម្ភដល់លោកពូ និងលោកតាៗ ដែលប្រកបរបររកស៊ីធាក់ស៊ីក្លូ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលសព្វថ្ងៃពួកគាត់ កំពុងជួបការលំបាក ក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ និងសូមអរគុណដល់សប្បុរសជន ដែលបានជួយឧបត្ថម តាមរយ:អ្នកមីង Sophie S Real ៖

 • ទី១ អ្នកមីងផ្ទាល់ Sophie S Real និងគ្រួសារ ទឹកប្រាក់ចំនួន 200$ (អូស្រ្តាលី)
 • ទី២ លោកយាយ Kim Yek Chhit និងគ្រួសារ ត្រូវជាម៉ាក់របស់អ្នកមីង Sophie S Real ទឹកប្រាក់ចំនួន100$ (អូស្រ្តាលី)
 • ទី៣ លោកយាយ Kim Sean Chhit និងគ្រួសារ ទឹកប្រាក់ចំនួន50$ (អូស្រ្តាលី)
 • ទី៤ សប្បុរសជនដែលមានឈ្មោះ មាលី និងគ្រួសារ ទឹកប្រាក់ចំនួន50$ (អូស្រ្តាលី)
 • ទី៥ សប្បុរសជនដែលមានឈ្មោះ Sophie phak និងគ្រួសារ ទឹកប្រាក់ចំនួន100$ (សហរដ្ឋអាមេរិក)
 • ទី៦ សប្បុរសជនដែលមានឈ្មោះ Seng Houn និងគ្រួសារ ទឹកប្រាក់ចំនួន 200$ (អូស្រ្តាលី)
 • ទី៧ សប្បុរសជនដែលមានឈ្មោះ Sopor kan និងគ្រួសារ ទឹកប្រាក់ចំនួន 100$ (អូស្រ្តាលី)
 • ទី៨ សប្បុរសជនដែលមានឈ្មោះ Samith Sar និងគ្រួសារ ទឹកប្រាក់ចំនួន 100$ (អូស្រ្តាលី)
 • ទី៩ សប្បុរសជនដែលមានឈ្មោះ Lany និងគ្រួសារ ទឹកប្រាក់ចំនួន 50$ (អូស្រ្តាលី)
 • ទី១០ សប្បុរសជនដែលមានឈ្មោះ Saychu Ly និងគ្រួសារ ទឹកប្រាក់ចំនួន 50$ (អូស្រ្តាលី)
 • ទី១១ សប្បុរសជនដែលមានឈ្មោះ Lanin និងគ្រួសារ ទឹកប្រាក់ចំនួន 50$ (អូស្រ្តាលី)
 • ទី១២ សប្បុរសជនដែលមានឈ្មោះ Sothea Heng និងគ្រួសារ ទឹកប្រាក់ចំនួន 100$ (អូស្រ្តាលី)
 • ទី១៣ សប្បុរសជនដែលមានឈ្មោះ Ulinda Dou និងគ្រួសារ ទឹកប្រាក់ចំនួន 100$ (អូស្រ្តាលី)
 • ទី១៤ សប្បុរសជនដែលមានឈ្មោះ អ៊ីផុន ពូអុល ទឹកប្រាក់ចំនួន 20$ (អូស្រ្តាលី)
 • ទី១៥ សប្បុរសជនដែលមានឈ្មោះ Bora ទឹកប្រាក់ចំនួន 20$ (អូស្រ្តាលី)
 • ទី១៦ សប្បុរសជនដែលមានឈ្មោះ Lat Muy Hean និងគ្រួសារ ទឹកប្រាក់ចំនួន 50$ (អូស្រ្តាលី)
 • ទី១៧ សប្បុរសជនដែលមានឈ្មោះ Srey Khmer ទឹកប្រាក់ចំនួន 50$ (អូស្រ្តាលី)
 • ទី១៨ សប្បុរសជនដែលមានឈ្មោះ Kimvira Khuth និងគ្រួសារ ទឹកប្រាក់ចំនួន 30$ (អូស្រ្តាលី)
 • ទី១៩ សប្បុរសជនដែលមានឈ្មោះ Savy Heng និងគ្រួសារ ទឹកប្រាក់ចំនួន 50$ (អូស្រ្តាលី)
 • ទី២០ សប្បុរសជនដែលមានឈ្មោះ Rasmey Choum និងស្វាមី ទឹកប្រាក់ចំនួន 30$ (អូស្រ្តាលី)
 • ទី២១ សប្បុរសជនដែលមានឈ្មោះ អូនវាន់ និងស្វាមី ទឹកប្រាក់ចំនួន 30$ (អូស្រ្តាលី)
 • ទី២២ សប្បុរសជនដែលមានឈ្មោះ ស្រីហៀក ទឹកប្រាក់ចំនួន 10$ (អូស្រ្តាលី)
 • ទី២៣ សប្បុរសជនដែលមានឈ្មោះ អូននួន ទឹកប្រាក់ចំនួន 10$ (អូស្រ្តាលី)
 • ទី២៤ សប្បុរសជនដែលមានឈ្មោះ ស៊ីណាត សឿ ទឹកប្រាក់ចំនួន 20$ (អូស្រ្តាលី)
 • ទី២៥ សប្បុរសជនដែលមានឈ្មោះ John ទឹកប្រាក់ចំនួន 10$ (អូស្រ្តាលី)
 • ទី២៦ សប្បុរសជនដែលមានឈ្មោះ អូនស្រស់ និងស្វាមី ទឹកប្រាក់ចំនួន 10$ (អូស្រ្តាលី)
 • ទី២៧ សប្បុរសជនដែលមានឈ្មោះ បងសៀង ទឹកប្រាក់ចំនួន 10$ (អូស្រ្តាលី)
 • ទី២៨ សប្បុរសជនដែលមានឈ្មោះ ចែហួ និងកូនប្រុសរដ្ឋា ទឹកប្រាក់ចំនួន 10$ (អូស្រ្តាលី)
 • ទី២៩ សប្បុរសជនដែលមានឈ្មោះ អូនស្រីលីណា និងស្វាមី ទឹកប្រាក់ចំនួន 30$ (អូស្រ្តាលី)
 • ទី៣០ សប្បុរសជនដែលមានឈ្មោះ Chan Horng និងគ្រួសារ ទឹកប្រាក់ចំនួន 50$ (អូស្រ្តាលី)
 • ទី៣១ សប្បុរសជនដែលមានឈ្មោះ Sopea Sao ទឹកប្រាក់ចំនួន 50$ (អូស្រ្តាលី)
 • និងទី៣២ សប្បុរសជនដែលមានឈ្មោះ Sothavy Heng និងគ្រួសារ ទឹកប្រាក់ចំនួន 50$ (អូស្រ្តាលី)។

សរុបជាដុល្លារអូស្ត្រាលីបាន 1,690$ និងដុល្លារអាមេរិកចំនួន100$ ដូច្នេះសរុបជាដុល្លារអាមេរិកទាំងអស់បាន 1,358.53$។ ថវិការទាំងអស់នេះ ភ្នាក់យើងបាន យកចាត់ចែងទិញគ្រឿងឧបភោគបរិភោគ មានដូចជា៖
– មីចំនួន 60 កេះ x 6.5$ =390$
– ត្រីខ 60 យួរ x 5.5$ =330 $
– ឧបត្ថមដល់លោកពូ និងលោកតាៗ ដែលធាក់ស៊ីក្លូចំនួន ៦០ នាក់ ក្នុងម្នាក់ 5 $ = 300$។
– ជួយឧបត្ថមដល់អាជ្ញាធរ ដែលបានចូលរួមសហការចំនួន 180 ដុល្លារ និង 158.53$ សម្រាប់ក្រុមការងារ ដែលបានចុះទៅជួយចាត់ចែងការងារផ្ទាល់។

យើងខ្ញុំសូមជំនួសមុខឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់ សូមលើកម្រាមដៃដប់ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះទឹកចិត្តខ្មែរ ជួយ ខ្មែរ សម្រាប់សប្បុរសជនទាំងអស់ ដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសអូស្រ្តាលី សូមជូនពរឲ្យម្ចាស់មូលនិធិទាំងអស់ ជៀសផុតពីជំងឺទាំងឡាយ ទទួលបានសុខភាពល្អ ប្រកបការងារកាន់តែរីកម្រើន និងមានសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារជារៀងរហូត៕

មតិយោបល់