-

សូមជួយស៊ែរ! រកម្ចាស់ផង

ភ្នំពេញ: សូមប្រកាសស្វែងរកម្ចាស់ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ដែលមានឈ្មោះដូចខាងក្រោម ។

សូមទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ 089856304 សូមអរគុណ៕

 

មតិយោបល់