-

ដំណឹងស្វែងរកម្ចាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ដែលជ្រុះបាត់ នៅក្រុងស្ទឹងត្រែង

ស្ទឹងត្រែង: យោងតាមផេកអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងស្ទឹងត្រែងបានឲ្យដឹងថា អធិការដ្ឋានសូមជូនដំណឹងប្រជាពលរដ្ឋឈ្មោះ ខែម ភូមិន្ទដែលជ្រុះបាត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សូមមកទំនាក់ទំនងយកនៅអធិការដ្ឋានក្រុងស្ទឹងត្រែង ឬតាមរយះទូរស័ព្ទលេខ 0889 6666 22៕

មតិយោបល់