-

បងប្អូនប្រយ័ត្ន ក្នុងខែកក្កដានេះ នៅតាមបណ្តាខេត្ត មានឥទ្ធិពលភ្លៀង ផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់

ក្រសួងធនធានទឹក: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះ សូមអញ្ជើញមើលសេចក្តីជូនដំណឹងនៅខាងក្រោមនេះ៖

មតិយោបល់