សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការពង្វាងចរាចរចាប់ពីថ្ងៃទី ៦កញ្ញាដល់៥វិច្ឆិកា ត្រង់ព្រំប្រទល់ខណ្ឌមានជ័យ និងខណ្ឌដង្កោ ដោយសារ…

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានខ្លឹមសារខាងក្រោម៖

មតិយោបល់