-

ស្ថានភាពទឹករាងស្រកបន្តិចហើយ ស្ថិតម្ដុំស្ដុបបាគូ!!!

ភ្នំពេញៈ (ព័ត៌មានបឋម) ស្ថានភាពទឹករាងស្រកបន្តិចហើយ! នាវេលាម៉ោង ៦និង១៤នាទីព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ស្ថិតម្ដុំស្ដុបបាគូ សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ ៕

មតិយោបល់