-

ក្មេងទំនើងមិនគោរពឪពុកម្តាយ៥នាក់ត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនធ្វើការអប់រំ និងប្រគល់ជូនអានាព្យាបាលវិញ

ក្រុមក្មេងទំនើងមិនគោរពឪពុកម្តាយ៥នាក់ ក្នុងចំណោម៦នាក់(រត់រួចម្នាក់ភ្ជាប់ដោយកាំបិតផ្គាប់១ដើម)ត្រូវបាននគរបាលក្រុងច្បារមនឃាត់យប់២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ នៅលើដងផ្លូវលេខ1440 (ភូមិបុរីកម្មករ) ច្បារមន-ក្រាំងចេក ដើម្បីធ្វើការអប់រំ និងប្រគល់ជូនអានាព្យាបាលអប់រំបន្ត ៕

 

មតិយោបល់