-

ករណីរថន្តធុនធំបុកគ្នាជាមួយរថន្តធុនតូចតាមបណ្ដាយផ្លូវជាតិលេខ៣

ភ្នំពេញ:(ពត័មានបឋម)ករណីរថន្តធន់ធំបុកគ្នារវាងរថន្តធន់តូចតាមបណ្ដាយផ្លូវជាតិលេខ៣ សង្កាតពងទឹក ខណ្ឌដង្កោ រាជធិនីភ្នំពេញ នៅវេលាម៉ោង៦ព្រឹក ថ្ងៃទី៦ ខែមករាឆ្នាំ២០២៣ បណ្ដាលរថន្តធន់តូចធ្លាក់ឡានចូលប្រឡាយទឹកក្រោយពីកើតហេតុសមត្ថកិច្ចក៏មកដ៍ទីកន្លែង ម្ចាស់រថន្តធុនតូចរងរបួសបញ្ជួនទៅមន្ទីពេទ្យ។

មតិយោបល់