ព័ត៌មានជាតិ

សមត្ថកិច្ចកំពុងជួយសង្រ្គេាះអ្នកទេសចរណ៍ទៅបោះតង់លើជ្រោះឪមាល់ជាប់មិនអាចឆ្លងមកដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀង…

កំពត:យោងតាមផេកស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតបានអោយដឹងថា ភារៈកិច្ចសំខាន់មួយទៀត គឺកងកំលាំងកំពុងជួយសង្គ្រោះអ្នកទេសចរណ៏ដែលបានទៅបោះតង់នៅលើជ្រោះឱមាល់ហើយជាប់មិនអាចឆ្លងមកកន្លែងសុវត្ថិភាពបានដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងកាលពីយប់មិញ 29.07.23 កំលាំងយើងខ្ញុំកំពុងសង្គ្រោះ ។ រូបភាពនិងផ្តល់ជូនតាមក្រោយ ។

មតិយោបល់