ព័ត៌មានជាតិ

ករណីភ្លើងប្រច័ណ្ឌប្តី អារ.ក. ស.ម្លា.ប់.ប្រពន្ធនិងកូនស្រីអាយុ២ខួបស្លាប់ក្នុងថ្លុកឈាម នៅស្រុកកណ្កាលស្ទឹង…

កណ្កាល:(ពត័មានបឋម)ករណីភ្លើងប្រច័ណ្ឌប្តី អារ.ក. ស.ម្លា.ប់.ប្រពន្ធនិងកូនស្រីអាយុ២ខួបស្លាប់ក្នុងថ្លុកឈាម ភូមិពោធិស្មាត ឃុំជើងកើប ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល នាព្រឹក ៦ .តុលា ឆ្នាំ២០២៣!!!

មតិយោបល់