ព័ត៌មានជាតិ

ស្ពានហាត្រូវបិទចរាចរណ៍ទាំងស្រុង…

ភ្នំពេញ:(ពត័មានបឋម)នាព្រឹកថ្ងៃទី២០.តុលា.ឆ្នាំ២០២៣ ស្ពានហាត្រូវបិទចរាចរណ៍ទាំងស្រុងដោយសារស្ថានភាពទឹក ស្ថិតសង្កាត់ស្ពានថ្ម ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ។

មតិយោបល់