ព័ត៌មានជាតិ

Wolves ស្នើសុំផ្អាកការប្រកួតប៉ះនឹង Arsenal ម្តងទៀតក្រោយផ្អាកជាមួយនឹង Watford ម្តងហើយ

បរទេស៖ ទីបំផុតការប្រកួតរវាងក្រុម Arsenal និងក្រុម Wolves ក៏ត្រូវបានគេសម្រេចចិត្តក្នុងការផ្អាកដំណើរ
ការជាបណ្តោះអាសន្នផងដែរ។

ការប្រកួតក្នុងលីគដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនោះត្រូវបានលើកពេលទៅវិញដោយសារតែបញ្ហារបួសកីឡាករ
ផងនិងជាពិសេសករណីកូវីដមានចំនួនកើនឡើងផងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចមានកីឡាករគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រកួត។

ការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងនៅក្រោយបន្តិចប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលដែលក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹក Wolves លោក Bruno Lageបានផ្អាកការប្រកួតម្តងដែរហើយចំថ្ងៃ Boxing Day ប៉ះនឹងក្រុម Watford ។

Premier League ព្រមទទួលយកការស្នើសុំរបស់ Wolves ក្រោយពេលដេលក្រុមបានអះអាងថាកីឡាកររបស់ខ្លួនសម្រាប់ការប្រកួតមិនមានចំនួនគ្រប់១៣នាក់ឡើយខណៈដែលករណីកូវីដមានការកើនឡើងក្នុងសមាជិក៕

មតិយោបល់