ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ នាព្រឹកនេះទីស...

នាព្រឹកនេះទីស្តីការក្រសួងការងារបន្តប្រជុំពិភាក្សាស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមារវាងនិយោជិកនិងសហជីព

0

ភ្នំពេញ: នៅទីស្តីការក្រសួងការងារបណ្តុះបណ្តាលនិងវិជ្ជាជីវ: បានចាប់ផ្តើមប្រជុំស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមារវាងភាគីនិយោជិកនិងសហជីព។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏មិនទាន់មានការសម្រេចលើទូរលេខណាមួយនៅឡើយទេ។

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីព្រឹកមិញ ទី១ និយោជក បន្ថែម ពី១៤៤,២ ទៅ ១៤៦,៣៧ ដុល្លារ ពោលគឺ កាលពីថ្ងៃទី៩ កន្លងទៅ និយោជក តម្លើង ៣ភាគរយ ថ្ងៃនេះ​និយោជក តម្លើងពី៣ភាគរយ ទៅ ៤.៥៥ភាគរយ ។ រីឯភាគីសហជីព ក៏បានឯកភាពគ្នាទម្លាក់តួលេខពី ១៧៩.៦ មកលេខតួលេខមួយផេ្សងទៀត តែសហជីពសុំរក្សាការសម្ងាត់សិន ។ កិច្ចប្រជុំទ្វេភាគី នឹងបន្តនៅព្រឹកស្អែកបន្តទៀត ៕

ក្រសួងការងារ ក្រសួងការងារ ក្រសួងការងារ ក្រសួងការងារ ក្រសួងការងារ ក្រសួងការងារ ក្រសួងការងារ ក្រសួងការងារ ក្រសួងការងារ

មតិយោបល់