ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ កិច្ចប្រជុំសា...

កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញ លើកទី៣០ របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះសីហនុ អាណត្តិទី២

0

ព្រះសីហនុ: នៅថ្ងៃទី៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ នេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះសីហនុបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញ លើកទី៣០ របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះសីហនុ អាណត្តិទី២រួមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោក គង់ វីតាណ: អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់លោក យន្ត មីន អភិបាលនៃគណ:អភិបាលខេត្ត រួមទាំងអភិបាលក្រុង អភិបាលស្រុក លោក លោកស្រី សមាជិក ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត រួមនឹងមន្ទីរអង្គភាពនានាផងដែរ។

នៅក្នុងអង្គប្រជុំនេះដែរ បានលើកឡើងនូវចំណុចចំនួន៦សំខាន់ៗ មកពិភាក្សារួមមាន ពិនិត្យ និងអនុម័ត សេចក្តីព្រាង ប្រៀបវារ: កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញ លើកទី៣០ អាណត្តិទី២។ ពិនិត្យនិង អនុម័ត សេចក្តីព្រាង ប្រៀបវារ: កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញ លើកទី២៩ អាណត្តិទី២។ ពិនិត្យ និង អនុម័ត របាយការណ៍ ប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការអនុវត្តន៍ការងារ របស់រដ្ឋបាលខេត្ត (គិតពីថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦)។ ពិនិត្យ សម្រេច លើការបែងចែក តួនាទី ភារកិច្ច និងរបៀបរបបការងារ ជូនគណ:អភិបាល ខេត្តព្រះសីហនុ។ ពិនិត្យ និង អនុម័ត សេចក្តីព្រាង សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារ ផ្តោតលើអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ ចំណុះឲ្យគណ:កម្មាធិការ ពិគ្រោះយោបល់ កិច្ចការស្រ្តី និងកុមារ។ ស្តាប់របាយការណ៍របស់គណ:កម្មាធិការ នានារបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត រួមទាំងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាផ្សេងៗទៀតផងដែរ៕

ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះសីហនុ ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះសីហនុ ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះសីហនុ ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះសីហនុ ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះសីហនុ ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះសីហនុ ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះសីហនុ ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះសីហនុ ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះសីហនុ

មតិយោបល់