ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ថ្ងៃនេះ អគ្គិ...

ថ្ងៃនេះ អគ្គិសនីកំពង់ចាម ផ្ដាច់ភ្លើងក្រុងកំពង់ចាម កន្លះម៉ោង

0

ភ្នំពេញ: តាមការជូនដំណឹងដែលចេញផ្សាយមុននេះ១០នាទី បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃអង្គារ ទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ចាប់ពីម៉ោង១១៖៣០ព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង១២៖០០នាទីថ្ងៃត្រង។

ការផ្ដាច់ភ្លើងជាងកន្លះម៉ោងនេះ ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ Fuse out Out ដែលឆេះខូចនៅលើប៉ុស្ដិ៍ P07 ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់កំពង់ចាម ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម៕

15025653_1814136672132086_3826680658082286209_o

មតិយោបល់