ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ថ្ងៃអាទិត្យនេ...

ថ្ងៃអាទិត្យនេះ អាជ្ញាធរផ្ដាច់ភ្លើងនៅខេត្តព្រៃវែង និងស្វាយរៀង

0

កំពង់ចាម: តាមការជូនដំណឹងនារសៀលថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកានេះ អគ្គិសនីកំពង់ចាម នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ពីម៉ោង៨៖០០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង៤៖០នាទីល្ងាច ចាប់ពីចំណុចនាឡិកាស្ទង់លក់ថាមពលឲ្យអគ្គិសនីព្រៃវែង រហូតដល់នាឡិកាស្ទង់លក់ថាមពលឲ្យអគ្គិសនីស្វាយរៀង។

ការផ្ដាច់ភ្លើងរយ:ពេលពេញមួយថ្ងៃនេះ គឺដើម្បីឲ្យក្រុមការងារធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំង Auto Recloser ចំនួន១គ្រឿង។ អគ្គិសនីកំពង់ចាម នឹងភ្ជាប់ចរន្តជូនឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញ ទៅតាមការជាក់ស្ដែងនៅពេលការងារបញ្ចប់៕

15111044_1818299271715826_7754015643445708303_o

មតិយោបល់