ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា iPhone ជំនាន់...

iPhone ជំនាន់ថ្មីនឹងត្រូវដំទ្បើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក

0
image-foxconn

ក្រុមហ៊ុន Foxconn រួមជាមួយក្រុមហ៊ុន Pegatron ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលតែមួយ ត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Apple ស្នើសុំឲ្យមានការផលិត នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញ។

យោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីសារព័ត៌មាន Nikkei ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរ គឺជាដៃគូរសំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុន Apple។ តាមព័ត៌មានដែលបានទទួលជាសាធារណ: ក្រុមហ៊ុន Foxconn បានអនុវត្តន៍តាមសំណើររបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ហើយពួកគេកំពុងចាប់ផ្តើមក្រឡេកទៅមើលការផលិត ដែលអាចធ្វើទៅរួចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។

យ៉ាងណាមិញនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Foxconn លោក Terry Gou មានការព្រួយបារម្ភទៅលើគំនិតមួយនេះ ថានឹងអាចចំណាយថ្លៃផលិតកម្មខ្ពស់ជាងមុន។ ក្រុមហ៊ុន Apple បានសុំក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះ Foxconn និង Pegatron ដែលជារោងចក្រដំឡើងទូរស័ព្ទ iPhone កាលពីខែមិថុនាឲ្យក្រឡេកមកមើលការតំឡើង iPhone នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមរិក។ ក្រុមហ៊ុន Foxconn បានគោរពតាមសំណើរ ស្របពេលនោះដែរក្រុមហ៊ុន Pegatron បានបដិសេធថា គម្រោងនេះ វាមានក្តីព្រួយបារម្ភទៅលើការចំណាយថ្លៃដើម។

ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរនៃដំណើរការផលិតនេះជាសម្ពាធរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដោយសារតែប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump ដែលកាលពីពេលកន្លងមក បានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកមានគម្រោងទៅលើក្រុមហ៊ុន Apple ឲ្យបង្កើតកុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍ផ្សេងៗរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសវិញ ជំនួសដោយការផលិត នៅខាងក្រៅប្រទេស។ ក្រុមហ៊ុន Foxconn បានសម្តែងការពេញចិត្តទៅលើគំនិតមួយនេះ បើទោះបីជាមានការស្ទាក់ស្ទើរពីក្រុមហ៊ុន Pegatron ហាក់បីដូចជាមិនចង់នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរក៏ដោយ៕

មតិយោបល់