ផ្ទះ អចលន​ទ្រព្យ អគ្គនាយកដ្ឋាន...

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នឹងចុះធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានអចលនទ្រព្យនៅភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃ ១២ កុម្ភៈ

0

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យបានជ្រាបថា ក្រុមការងារចម្រុះ នឹងចុះផ្តល់សេវាពន្ធដារលើការចុះបញ្ជី និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានអចលនទ្រព្យទាំងអស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១២ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ ២០១៨ខាងមុខនេះ។

ការចុះបញ្ជី និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានអចលនទ្រព្យ គឺដើម្បីស្រង់ស្ថិតិ ថតរូបទីតាំង និងសាកសួរព័ត៌មានមួយចំនួនដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានអចលនទ្រព្យ ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរបស់ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ។

អាស្រ័យហេតុនេះ សូមម្ចាស់អចលនទ្រព្យទាំងអស់ មេត្តាត្រៀមលក្ខណ:ជាមុន និងរៀបចំថតចម្លងទុកនូវ ឯកសារពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ សង្ឃឹមជឿជាក់ថា ម្ចាស់អចលនទ្រព្យទាំងអស់ នឹងចូលរួមផ្តល់ព័ត៌មាន និងជួយបង្កលក្ខណ:ងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តការងារនេះ ដោយស្មារតីសហការ និងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់៕

មតិយោបល់

Loading...