ផ្ទះ ព័ត៌មានកីឡា ប្រធានក្លិប S...

ប្រធានក្លិប Shanghai Shenhua៖ អនាគតរបស់ Carlos Tevez នៅតែមិនទាន់ច្បាស់

0

បើតាមអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុម Shenhua លោក Mao Yijun កាលពីចុងសប្តាហ៍ថា អនាគតរបស់កីឡាករ Carlos Tevez នាក្លិបប្រទេសចិន Shanghai Shenhua នៅតែមិនច្បាស់លាស់ទេ។

លោក Yijun បានប្រាប់នៅពេលអ្នកសារព័ត៌មាន សួរពីអនាគតរបស់ Tevez ថា៖ “វាជាបញ្ហារសើបណាស់យើងមិនអាចឆ្លើយសំណួរនេះបានទេនៅពេលនេះ។ “ការសម្តែងរបស់ Tevez មិនបានសម្រេចតាមការរំពឹងទុករបស់យើងទេ។ គាត់បានរងរបួសមួយចំនួន ហើយគាត់មិនមាន ការរៀបចំមុនរដូវ ជាមួយយើងទេ។ យើងនៅតែពិភាក្សាពីអនាគតរបស់គេជាមួយក្លិប។”

“ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងការហ្វឹកហាត់និងនៅក្នុងការប្រកួតគាត់បានព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពរបស់គាត់ ហើយអាកប្បកិរិយារបស់គាត់គឺមានលក្ខណ:ជាកីឡាករអាជីព។ ប៉ុន្តែគាត់មិនបានឈានដល់ការសម្តែងអស់ពីសមត្ថភាព ដោយសារតែស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់”៕

មតិយោបល់