ផ្ទះ ព័ត៌មានកីឡា សហព័ន្ធកីឡាបា...

សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា បើកវគ្គបង្រៀនអាជ្ញាកណ្ដាល​បាល់ទាត់​គ្រប់កម្រិត

0

សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា បានប្រកាសពីពេលថ្មីៗ អំពីការរៀបចំវគ្គបង្រៀនដល់ អាជ្ញាកណ្ដាលបាល់ទាត់ នឹងវគ្គអាជ្ញាកណ្តាលបាល់ទាត់ក្នុងសាល នៅឆ្នាំ២០១៨នេះ ដើម្បីឱ្យកាន់តែប្រសើរនិងស្របតាមស្តង់ដាររបស់ FIFA៕

មតិយោបល់