ផ្ទះ ព័ត៌មានកីឡា បញ្ជីឈ្មោះនៃក...

បញ្ជីឈ្មោះនៃការដោះដូរកីឡាករសរុបទាំងអស់

0

កាលពីយប់មិញនេះ ការដោះដូរកីឡាករនៅអង់គ្លេសបានបិទបញ្ចប់ហើយ ហើយចំណាយប្រាក់អស់ប្រមាណជា១ពាន់លានផោនឯណោះ។ ខាងក្រោមនេះ Post Sport សូមបង្ហាញឈ្មោះកីឡាករ សំខាន់ៗ ដែលផ្ទេរនៅមុនបិទទ្វាទីផ្សារដោះដូរកីឡាករ៖

Price end

មតិយោបល់