ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា លេខកូដអ្នកប្រ...

លេខកូដអ្នកប្រើ Dropbox ចំនួន ៦៨លានគណនី ត្រូវបានក្រុម Hacker លួច

0

អាមេរិក៖ ក្រុមហ៊ុន Dropbox Inc បានប្រកាសឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលេខកូដសម្ងាត់ បន្ទាប់ពីរកឃើញថា មានគណនី និងលេខសម្ងាត់របស់អ្នកប្រើចំនួន ៦៨លាននាក់ត្រូវបាន​ក្រុម Hacker លួចកាលពីឆ្នាំ ២០១២។

ស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Dropbox បានថ្លែងប្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលេខកូដសម្ងាត់ ចៀសវាង​ការបាត់បង់ឯកសារផ្សេងៗ ព្រោះថាកាលពីឆ្នាំ ២០១២ មានគណនីប្រមាណ ៦៨លានគណនី ត្រូវបានគេលួច។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា​ ស្រដៀងគ្នានេះផងដែរ បណ្ដាញសង្គម LinkedIn បានប្រកាសថា មានគណនីរបស់​អ្នកប្រើជាង ១០០លានគណនី ត្រូវបានក្រុម Hacker លួចកាលពីឆ្នាំ ២០១២ ដោយគេសង្ស័យថា ជា​ក្រុមតែមួយ៕

dropbox-login

មតិយោបល់