ផ្ទះ ព័ត៌មានកីឡា មុនប៉ះមីយ៉ាន់...

មុនប៉ះមីយ៉ាន់ម៉ាស្អែក គ្រូ LEE ប្រមូលទូរស័ព្ទកីឡាករទាំងអស់ទុក

0

លោក Lee Taehoon គ្រូបង្គោលក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា បានចេញវិធានការណ៍ដ៏តឹងរឹងមួយគឺ ប្រមូលទូរស័ព្ទកីឡាករទាំងអស់ទុក ពុំឲ្យប្រើប្រាស់ទៀតឡើយ។

តាមការសរសេរយ៉ាងខ្លីលើបណ្តាញសង្គមរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធ កែវ សុខផេង បញ្ជាក់ថា គ្រូសញ្ជាតិកូរ៉េរូបនេះ សម្រេចដកឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងទាំងអស់ពីកីឡាករទុក ដើម្បីផ្តល់ពេលសម្រាកគ្រប់គ្រាន់មុនប៉ះម្ចាស់ផ្ទះស្អែក។

phone

មតិយោបល់