ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត

MV បទ”Crush” ឈិត សុវណ្ណបញ្ញា លូយកប់លើទឹកដី ម៉ាឌីវ

មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង បន្ទាប់ពីបទចម្រៀងតារាចម្រៀងកញ្ញា ឈិត សុវណ្ណបញ្ញា...

ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត

យ៉ាន លីនដា និងគង់ ច័ន្ទស្រីមុំ រងការរិះគន់ពីកោះម៉ាឌីវ

ភ្នំពេញ: កាលពីថ្ងៃទី២៧មេសា ដែលតារាស្រីល្បីឈ្មោះ២ដួង គឺអ្នកនាង...