-

ត្រៀមៗ អ្នករស់នៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ និងខណ្ឌដង្កោ អាចនឹងមានការដាច់ទឹក នៅដើមខែកុម្ភៈ…

ភ្នំពេញ: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់