A L T R O Z   N E W S

buying guide

MacBook Pro ស៊េរីចុងឆ្នាំ 2015 នេះមានអ្វីអស្ចារ្យដែលយើងគួរទិញ?

MacBook Pro គឺជាកុំព្យូទ័រយួរដៃសំណព្វប្រចាំក្រុមហ៊ុន Apple...

គួរទិញ iPhone 6 ឬ iPhone 6s បើតម្លៃខុសគ្នា ១០០ ដុល្លារហ្នឹង

យោងតាមទីផ្សារស្រុកខែ្មរយើងបច្ចុប្បន្ន iPhone 6 មានតម្លៃខ្ទង់​...

Kinkoo ជាព្រីសាកថ្មឆ្លាតវៃ ភ្ជាប់មកស្រាប់ជាមួយរន្ធ USB

រន្ធសាកភ្លើង មិនដែលចេះមានគ្រប់គ្រាន់ទេ សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់នូវរាល់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ទាំងអស់របស់អ្នក មិនថាពេលនៅទីណាក៏ដោយ...