A L T R O Z   N E W S

recall

Samsung គ្រោងចម្រាញ់យកលោហៈកម្រ ១៥៧ តោនពី Galaxy Note 7s ជួបបញ្ហាផ្ទុះឆេះនៅឆ្នាំ ២០១៦

ក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិច Samsung បានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថា ខ្លួននឹងធ្វើការរុសយកគ្រឿងគ្រៅទូរសព្ទដៃ...

ក្រុមហ៊ុន Ford ប្រកាសប្រមូលរថយន្ត ២៣០,០០០ គ្រឿង នៅអាមេរិកខាងជើង

ក្រុមហ៊ុន Ford Motor Co....

ជ្រុង​មួ​យ​នៃ​ប្រ​វ​ត្តិ​ជូរចត់​រ​ប​ស់​ ​តា​រា​ភា​ព​យ​ន្ត​ ​Arnold​ ​Schwarzeneger​

Arnold Schwarzenegerមានកំណើតនៅភូមិតូចមួយដែលក្នុងភូមិគ្មាននរណាម្នាក់មានទូរស័ព្ទ ប្រើទេលើកលែងតែនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាន បុព្វជិ...