ផ្ទះ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា ត្រូវ...

កម្ពុជា ត្រូវការ ១៣ពាន់លានដុល្លារ ដើម្បីវិនិយោគសាធារណៈ ក្នុងរយៈពេល ១០ឆ្នាំខាងមុខ

0

កម្ពុជា ត្រូវការទឹកប្រាក់ប្រមាណ ១២ ទៅ ១៣ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ក្នុងរយ:ពេល ១០ឆ្នាំខាងមុខនេះ។ នេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងកាលពីម្សិលមិញនេះ ពី លោក វង្សី វិស្សុត រដ្ឋមន្រ្តីស្តីទី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ថវិកាសម្រាប់គម្រោងវិនិយោគសាធារណ: គឺពឹងផ្នែកលើហិរញ្ញវត្ថុបរទេសជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ តែយ៉ាងណាមិញ ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ថវិកា ១ភាគ៣ គឺបានមកពី រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និង ២ភាគ៣ បានមកពីបរទេស (៨៥ភាគរយ ជាកម្ចី និង ១៥ ជាជំនួយ)។

ជាចុងក្រោយលោក វង្សី វិស្សុត បានលើកឡើងថា កម្ពុជា ត្រូវការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគម្រោងវិនិយោគសាធារណ: ដែលមានប្រសិទ្ធភាព ច្បាស់លាស់ ទូលំទូលាយ ដើម្បីធានាឲ្យបាននូវសក្តានុពល និងលទ្ធផលគាប់ប្រសើរនៃគម្រោងវិនិយោគសាធារណ:៕

មតិយោបល់