ផ្ទះ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ប្រូម៉ូសិនប្ត...

ប្រូម៉ូសិនប្តូរលុយ ឬបន្ថែមទឹកប្រាក់ ដែលលក់ក្រោមថ្លៃដើម ត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់

0

នៅថ្ងៃនេះ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា បានចេញលិខិតស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពឃោសនារបស់ ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័ត ក្នុងទិសដៅទប់ស្កាត់ការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់។

ខ្លឹមសារនៃលិខិតមានដូចខាងក្រោម៖

១.រាល់ការឃោសនាពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ប្រភេទ ត្រូវធ្វើការស្នើសុំជាមុនមក និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា

២.ត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម តាមគ្រប់រូបភាព អំពីការប្តូរទឹកប្រាក់ ឬបន្ថែមទឹកប្រាក់ណា ដែលមានលក្ខណ:ភូតកុហកអតិថិជន និង/ឬលក់ក្រោមថ្លៃដើម

៣. ត្រូវផ្ញើមក និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា រៀងរាល់ ៦ខែម្តង នូវថ្លៃដើមនៅក្នុងបណ្តាញតែមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន (ថ្លៃដើមសម្រាប់សម្លេង និង ថ្លៃដើមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ)

ក្នុងករណី ក្រុមហ៊ុនមិនអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើ និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា នឹងចាត់វិធានការស្របតាមផ្លូវច្បាប់៕

មតិយោបល់