ផ្ទះ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ធនាគារជាតិ ស្...

ធនាគារជាតិ ស្នើឲ្យធនាគារទាំងអស់អនុវត្តក្រមប្រតិបត្តិ ចៀសវាងបំណុលលើសលប់

0

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានស្នើឲ្យធនាគារទាំងអស់ យកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តក្រុមប្រតិបត្តិធនាគារ ឲ្យបានពេញលេញ ដើម្បីចៀសវាងនូវបន្ទុកបំណុលលើសលប់ ក៏ដូចជាពង្រឹងកិច្ចការពារអតិថិជនផងដែរ។ នេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពី ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជាតិ។

លោកជំទាវ នាវ ច័ន្ទថាណា ទេសាភិបាលរងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានលើកឡើងដូចខាងលើនេះ ដើម្បីឲ្យធនាគារទាំងអស់ ចូលរួមលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកបដោយតម្លាភាព សមភាព និងតម្លៃសមរម្យ។

លោកជំទាវ បន្ថែមថា ដោយកម្ពុជា មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ ៧ភាគរយ ចំពោះវិស័យធនាគារនៅកម្ពុជា បាននិងកំពុងបន្តរីកចម្រើនប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងមានលក្ខណ:ប្រកួតប្រជែង ជាក់ស្តែងក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ប្រាក់បញ្ញើអតិថិជនក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារ បានកើនឡើង ១៨ភាគរយ ធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៥។

ធនាគារ គូកមីនកម្ពុជា បានដាក់សម្ពោធជាផ្លូវការ កាលពីថ្ងៃទី ១៥​ ខែកុម្ភ: ដោយសង្ឃឹមថា នឹងចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ដោយផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការវិនិយោគចម្បងៗ ជាពិសេសវិស័យកសិកម្ម និងផលិតកម្ម ដែលនឹងជួយគាំទ្រដល់គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍជាតិ៕

មតិយោបល់