ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សៀមរាប ចាប់ផ្...

សៀមរាប ចាប់ផ្តើមដាច់ភ្លើងហើយ

0

សៀបរាប: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ អគ្គិសនីសៀមរាប បានឲ្យដឹងថា
ចាប់ពីកំឡុងម៉ោង ៩និង៣នាទី ព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៧ មានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតាមបណ្តាទីតាំងមួយចំនួន ក្នុងខេត្តសៀបរាប។

មូលហេតុ ដោយសារនៅទ្វារចរន្តលេខ៤ ជាខ្សែបណ្តាញចរន្តមេ ដែលចេញពី
អនុស្ថានីយ៍មានបញ្ហា ហើយ ពេលនេះដែរក្រុមការងារបច្ចេកទេស កំពុងសិក្សា និង បានកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាស្វែងរកមូលហេតុ ឲ្យបានឆាប់រហ័ស ព្រមទាំងនឹងធ្វើការជួសជុល ឲ្យបានលឿនបំផុត សម្រាប់អតិថិជន និង សាធារណ:ជនទាំងអស់ផងដែរ៕

មតិយោបល់