ផ្ទះ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច មន្ទីរពេទ្យខ្...

មន្ទីរពេទ្យខ្មែរ-សូវៀត នឹងផ្តល់ជូនការពិនិត្យ និងព្យាបាលជម្ងឺឬសដូងបាត ដោយឥតគិតថ្លៃ

0

មន្ទីរពេទ្យខ្មែរ-សូវៀត នឹងរៀបចម្ការពិនិត្យ ព្យាបាល ជំងឺឬសដូងបាត ដោយឥតគិតថ្លៃ រយ:ពេល ៣ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៩ ដល់ថ្ងៃទី ២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ មន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង។

អាស្រ័យដូចនេះ សូមបងប្អូន មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន និងចែករំលែកទៅកាន់សាច់ញាតិ ឬណែនាំអ្នកដែលចាំបាច់ត្រូវការព្យាបាលជំងឺនេះ ឲ្យបានដឹងច្បាស់ពីព័ត៌មាននេះ។

មតិយោបល់