ផ្ទះ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច តម្លៃម្រេចនៅល...

តម្លៃម្រេចនៅលើទីផ្សារសកលលោកធ្លាក់ចុះ តែការនាំចេញម្រេចកម្ពុជា រំពឹងកើនឡើង

0

យោងតាមរបាយការណ៍របស់ សហគមន៍ម្រេចអន្តរជាតិ ចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ ២០១៦ ដល់ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៧ តម្លៃម្រេច មានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ពោលគឺ ម្រេចខ្មៅ ធ្លាក់ចុះពី ៩១៧៥ដុល្លារក្នុងមួយតោន មកត្រឹម ៦៩៣២ដុល្លារក្នុងមួយតោន ហើយម្រេចស ធ្លាក់ចុះពី ១៣១៥៣ដុល្លារក្នុងមួយតោន មកត្រឹម ១០១៧៥ដុល្លារក្នុងមួយតោន។

លោក វ៉ា រុតសាន ទីប្រឹក្សាក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានឲ្យដឹងថា ម្រេចធ្លាក់ថ្លៃ ដោយសារកត្តាអាកាសធាតុប្រែប្រួល នាំឲ្យគុណភាពម្រេចធ្លាក់ចុះ។

រី​ឯ តម្លៃម្រេចនៅប្រទេសវៀតណាម ដែលជាទីផ្សារនាំចេញម្រេចធំជាងគេនៅលើពិភពលោក មានការធ្លាក់ចុះ ដោយសារកត្តាអាកាសធាតុផងដែរ។

តម្លៃម្រេចនៅឥណ្ឌា និងស្រីលង្ការ ក៏ធ្លាក់ចុះដោយសារកត្តាអាកាសធាតុ ដែលបណ្តាលឲ្យបរិមាណទិន្នផលធ្លាក់ចុះ ហើយសម្រាប់ស្តុកម្រេចនៅឥណ្ឌូនេស៊ី នៅសល់ច្រើនកាលពីឆ្នាំមុន ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងអស់នេះ លក់ចេញក្នុងតម្លៃទាប។

យ៉ាងណាមិញ បរិមាណនាំចេញម្រេចរបស់កម្ពុជា អាចកើនឡើង ដោយសារវៀតណាមផលិតមិនបានគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមគោលដៅ ១៨០,០០០តោន ហើយទិន្នផលធ្លាក់ចុះដោយសារអាកាសធាតុ​ ដែលទាមទារឲ្យមានការនាំចូលបន្ថែមជាច្រើន។

លោក ប្រាក់ សេរីវឌ្ឍន៍ ប្រធានវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ជនកម្ពុជា CIRD បានបញ្ជាក់ដែរថា ការប្រើប្រាស់ម្រេចក្នុងពិភពលោក នឹងកើនឡើង ៦០ភាគរយរហូតដល់ ៤៣០,០០០តោន ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ខាងមុខ។

ប៉ុន្តែ ការធ្វើអាជីវកម្មលើដំណាំម្រេច មិនគួរពង្រីកទៀតឡើយ គឺត្រូវពង្រឹង ពីព្រោះការផ្គត់ផ្គង់ម្រេចនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិ មានភាពលើសលុបរួចទៅហើយ ដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មថ្មីៗ ប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់។

គួរជម្រាបដែរ ប្រទេសវៀតណាម នាំចេញម្រេចច្រើនជាងគេរហូតដល់ ១៧៨,៤០០តោន ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ គ្របដណ្តប់ ៥៩ភាគរយ នៃទីផ្សារពិភពលោក ហើយសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧នេះ រំពឹងនាំចេញ ១៨០,០០០តោន៕