ផ្ទះ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ក្រសួងសេដ្ឋកិ...

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការច្រកចេញចូលតែមួយ ដើម្បីគុណភាពនិងតម្លាភាព

0

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការច្រកចេញចូលតែមួយទីស្តីការក្រសួង ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាព និងតម្លាភាពនៃការផ្តល់សេវាធារណ:របស់ក្រសួង។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី ១៤ ខែមិថុនា កន្លងទៅនេះ។

ជាក់ស្តែង ក្នុងទីស្តីការក្រសួងផ្ទាល់ ច្រកចេញតែមួយ មានអគ្គនាយកដ្ឋានចំនួន ៣ គឺ អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណ: អគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ។

ដោយឡែក សេវាសាធារណ: ដែលត្រូវបម្រើដោយអគ្គនាយកដ្ឋាន មានទីតាំងនៅក្រៅទីស្តីការក្រសួង រួមមាន អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា និងអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ។

គួរជម្រាបដែរថា ការដាក់ឲ្យដំណើរការនូវច្រកចេញតែមួយទីស្តីការក្រសួងនេះ ត្រូវបានរំពឹងទុកថា នឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការជួយសម្រួល និងជម្រុញនីតិវិធីការងារ ក៏ដូចជាផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់សាធារណជន អាចមកទទួលសេវាសាធារណ:ពី ក្រសួង ដោយរលូន ទាន់ពេល និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់៕

មតិយោបល់