ផ្ទះ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ១១ខែ ឆ្នាំ២០១...

១១ខែ ឆ្នាំ២០១៧ កម្ពុជា លក់កៅស៊ូជិត ១៥២ពាន់តោន ក្នុងតម្លៃ ១៦២៥ដុល្លារ/តោន

0

យោងតាមទិន្នន័យពីអគ្គនាយកដ្ឋានកៅស៊ូកម្ពុជា បានបង្ហាញឲ្យដឹងថា ត្រឹម ១១ខែ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ កម្ពុជា បានបញ្ចេញលក់កៅស៊ូប្រមាណ ១៥២,៩៦២តោន ក្នុងតម្លៃជាមធ្យម ១៦២៥ដុល្លារអាមេរិក/តោន។

ត្រឹម ១១ខែនេះ បរិមាណផលិតផលសម្រេចបាន និងបញ្ចេញលក់ គឺប្រហាក់ប្រហែល ១៥៩ពាន់តោន កើនឡើង ៣៦% ធៀបនឹងពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។

រីឯតម្លៃលក់ជ័រកៅស៊ូមធ្យម ក្នុងរយ:ពេល ១១ខែនេះ គឺ ១៦២៥ដុល្លារ/តោន កើនឡើង ៤៥២ដុល្លារ/តោន គឺប្រមាណ ៣៨% ធៀបនឹងពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។

សម្រាប់ខែវិច្ឆិកានេះ បរិមាណបញ្ចេញលក់ គឺប្រមាណ ២២ពាន់តោន នឹងលក់ជាមធ្យម ១៤៥៩ដុល្លារ/តោន។

យ៉ាងណាមិញ កម្ពុជា មានលទ្ធភាពអាចផ្គត់ផ្គង់ជ័រកៅស៊ូ សម្រាប់បម្រើក្នុងឧស្សាហកម្មកែច្នៃ ប្រសិនបើមានក្រុមហ៊ុនចង់វិនិយោគរោងចក្រកៃច្នៃផលិតជា សំបកយានយន្តនៅកម្ពុជា។

គួរបញ្ជាក់ដែរថា គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៦ ការដាំដុះកៅស៊ូនៅកម្ពុជា សម្រេចបានប្រមាណ ៤៣ម៉ឺនហិកតា ឲ្យផលប្រមាណជាង ១២ម៉ឺនហិកតា ហើយតាមការប៉ាន់ប្រមាណ ផ្ទៃដីដាំកៅស៊ូនៅកម្ពុជា ដែលមានសក្តានុពលដាំកៅស៊ូ មានប្រមាណ ៥០ម៉ឺនហិកតាប៉ុណ្ណោះ៕

 

មតិយោបល់