ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមបងប្អូនត្រ...

សូមបងប្អូនត្រៀម អាកាសធាតុនឹងចុះត្រជាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ ២៣ ខែធ្នូខាងមុខ

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី ២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ អាកាសធាតុនៅតាមបណ្ដាខេត្តទូទាំងប្រទេស នឹងចុះត្រជាក់ ដើម្បីជ្រាបច្បាស់សូមអានសេចក្ដីប្រកាសក្រសួងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់