ផ្ទះ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ត្រៀមបញ្ចុះតម...

ត្រៀមបញ្ចុះតម្លៃអគ្គិសនី នៅរាជធានីភ្នំពេញ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល

0

អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា គ្រោងនឹងបន្ថយថ្លៃលក់អគ្គិសនីរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា នៅសម្រាប់ការលក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល តាមប្រភេទអតិថិជន និងអត្រាថ្លៃលក់អគ្គិសនី សម្រាប់ខួបឆ្នាំ ២០១៨ (ដើមខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ចុងខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៩)។

ថ្លៃអគ្គិសនីដែលគ្រោងនឹងបន្ថយនេះ មានអត្រា នឹងប្រភេទដូចខាងក្រោម៖

យ៉ាងណាមិញ អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា សូមដាក់ «ឯកសារបន្ថយថ្លៃអគ្គិសនី»នេះ ពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណ:ជាមួយគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភ: ជាមុនសិន មុននឹងធ្វើការពិនិត្យ និងអនុម័តទៅតាមការកំណត់របស់ច្បាប់៕

មតិយោបល់

Loading...