ផ្ទះ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច PepsiCo ប្រកា...

PepsiCo ប្រកាសកាត់បន្ថយជាតិស្ករ ប្រយុទ្ធនឹងជម្ងឺធាត់ខ្លាំង និងទឹកនោមផ្អែម ទូទាំងពិភពលោក

0

ក្រុមហ៊ុន PepsiCo បានកំណត់គោលដៅកាត់បន្ថយជាតិស្ករ ចេញពីភេសជ្ជ: របស់ខ្លួន ក្នុងគោលបំណង ដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺធាត់ខ្លាំង និងទឹកនោមផ្អែមជាដើម។

ក្រុមហ៊ុន PepsiCo បានកំណត់គោលដៅថា ត្រឹមឆ្នាំ ២០២៥ ២ភាគ៣ នៃភេសជ្ជ:របស់ខ្លួន និងមានជាតិកាឡូរីត្រឹម ១០០ ឬទាបជាង ក្នុងស្ករ ៣៥៥មីលីលីត្រដែលបានលាយ។

ក្រុមហ៊ុន PepsiCo និង Coca-Cola សុទ្ធតែរងសម្ពាធពីរាជរដ្ឋាភិបាល និងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាព ដែលបានបន្ទោសពួកគេថា ជាមេចម្លងរោគធាត់ខ្លាំង និងទឹកនោមផ្អែម។

លោក Mehmood Khan ប្រធានផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តរបស់ក្រុមហ៊ុន PepsiCo បានលើកឡើងថា «យើងត្រូវការគ្រឿងផ្សំថ្មី ដែលមិនសូវផ្អែម ហើយរសជាតិនៃភេសជ្ជ: មិនសំខាន់តែលើរសជាតិផ្អែមប៉ុណ្ណោះទេ គឺត្រូវមានការយល់ដឹងពីគ្រឿងផ្សំគ្រប់រសជាតិ មានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះ និងអាចរកប្រភពដើមបាន»។

អង្គការសុខភាពពិភពលោក ក៏បានណែនាំពីពន្ធលើភេសជ្ជ:ដែលមានជាតិស្ករ ដើម្បីបន្ថយការប្រើប្រាស់ និងពង្រឹងសុខភាព ហើយឧស្សាហកម្មភេសជ្ជ:ទាំងនោះ សុទ្ធតែជំទាស់។

យ៉ាងណាមិញ PepsiCo រកចំណេញបានត្រឹមតែ ១២ភាគរយនៃប្រាក់ចំណូល ៦៣ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ហើយគោលដៅឆ្នាំ ២០២៥នេះ ក៏មានកាត់បន្ថយជាតិសូដ្យូម និងជាតិធាត់ផងដែរ៕

pepsi-to-reduce-sugar

មតិយោបល់