ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ តើនរណាជា សម្ត...

តើនរណាជា សម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ជួនណាត ?

0

សម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ជួនណាត បានខិតខំសិក្សា ស្រាវជ្រាវស្ទើរពេញមួយជីវិតរបស់ព្រះអង្គ ដើម្បីចងក្រង និងតាក់តែង វចនានុក្រមភាសាខ្មែរ មួយដ៏អស្ចារ្យ ដើម្បីជាយានសម្រាប់កូនខ្មែរងាយស្រួលក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រ។ កូនខ្មែរទាំងអស់សុទ្ធតែទទួលស្គាល់ពីស្នាដៃរបស់ព្រះអង្គ ប៉ុន្តែនៅមានមួយចំនួនមិនទាន់យល់ច្បាស់ពីប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គនៅឡើយទេ។ សៀវភៅខាងក្រោមនេះ នឹងជួយឲ្យអ្នកស្គាល់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតកាន់តែច្បាស់៕

ចុចដោនឡូដ នៅខាងក្រោមនេះ
https://drive.google.com/open?id=0B79AQfCxE1NrVDJ1Q1VHWXMwVE0

មតិយោបល់