ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ អាហារូបករណ៍​ថ...

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ និង​ថ្នាក់​បណ្ឌិត​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ ថៃ ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៨

0

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ និង​ថ្នាក់​បណ្ឌិត​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ ថៃ ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៨

– កាលបរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួល​ពាក្យ៖​ ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​កុម្ភ: ឆ្នាំ​២០១៨
– ទាញ​យក​ពាក្យ៖ https://goo.gl/ScCcTj
– ដាក់​ពាក្យ​​នៅ​ស្ថានទូត​ថៃ​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា និង​ផ្ញើ​ទៅ​កាន់​ការិយាល័យ​គណ:កម្មការ​ឧត្ដម​សិក្សា​នៃ​ក្រសួង​អប់រំ​ថៃ​តាមរយ:​អ៊ីមែល៖ teeratorn.lik@gmail.com 
– សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម៖ https://goo.gl/oPWZWf

មតិយោបល់