ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ កំពូលវចនានុក្...

កំពូលវចនានុក្រមរូបភាពជាភាសាអង់គ្លេស

0

ការរៀនអង់គ្លេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ដំបូងអ្នកត្រូវសិក្សាពាក្យជាភាសាអង់គ្លេស ដែលបង្ហាញពីអ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នក អ្វីដែលអ្នកប្រើប្រាស់ នឹងឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃ។​ ដូច្នោះហើយ យើងសូមណែនាំប្រិយមិត្ត ឲ្យស្គាល់វចនានុក្រមរូបភាពថ្មីមួយដែលសម្បូរ ដោយកន្សោមពាក្យ និង​ ពាក្យជាច្រើនក្នុងភាសាអង់គ្លេស ដែលបង្ហាញ ពីក្រុមគ្រួសារ ម្ហូបអាហារ ពាក្យប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ ការដើរផ្សារ សំលៀកបំពាក់ ការធ្វើដំណើរ រុក្ខជាតិ និងសត្វ ។ ល៕

ចុចដោនឡូដ នៅខាងក្រោមនេះ
https://drive.google.com/open?id=0B79AQfCxE1NrNi1qaU83bDJqMU0

មតិយោបល់