ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ របៀបដាក់ឈ្មោះ...

របៀបដាក់ឈ្មោះកូនតាមក្បួនតម្រាខ្មែរ

0

ដូចជាបានដឹងហើយថា ឈ្មោះពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗ ហើយឈ្មោះក៏អាចបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណខ្លួន ក្នុងសង្គមជាតិនីមួយៗ ផងដែរ។ការដាក់ឈ្មោះកូនភាគច្រើន គឺតាមទំនៀមទំលាប់ ប្រពៃណី​ ភាសា របស់ជាតិសាសន៍នីមួយ ព្រោះគេជឿថា ពេលធ្វើដូច្នោះ កូនពួកគេនឹងមានសេចក្តីសុខសប្បាយរហូតដល់ធំ។

ខាងក្រោមនេះជាក្បូនដាក់ឈ្មោះកូនតាមវប្បធម៌ខ្មែរ

យោងតាមឯកសារ វប្បធម៌ខ្មែរនិងសីលធម៌សង្គម
ដោយ ស៊ឹម សារ៉ាក់ អតីតអគ្គនាយករដ្ឋបាលក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្ប:

ចុចដោនឡូដ នៅខាងក្រោមនេះ
https://drive.google.com/open?id=0B79AQfCxE1NrTHpSQnFRaVYxOGs

មតិយោបល់