-

ការប្រឡងចូលបម្រើការក្នុងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត គ.ជ.ប

គណ:កម្មាធិការជាតិរៀបចម្ការបោះឆ្នោត ត្រូវការជ្រើសរើសមន្រ្តី បុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យារយ:ពេលខ្លី ចំនួន ៧៤១នាក់ ដើម្បីបម្រើការងារនៅលេខាធិការដ្ឋានរាជធានី ខេត្តរៀបចម្ការបោះឆ្នោតទាំង ២៥ ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោត និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៧។

កាលបរិច្ឆេទទទួលពាក្យ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង០៧:០០នាទីព្រឹក នេះតទៅ។

កាលបរិច្ឆេទ ឈប់ទទួលពាក្យ នៅថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ១៧:៣០នាទីល្ងាច។

បេក្ខជនដែលមានបំណងដាក់ពាក្យសុំប្រឡងចូលបម្រើការងារ តាមមុខដំណែងខាងលើ ឬចង់ទទួលព័ត៌មានបន្ថែម សូមអញ្ជើញទៅមើលសេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីការជ្រើសរើស លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស និងការដាក់ពាក្យ ការទទួលពាក្យ ដែលនឹងផ្សាយនៅតាមលេខាធិការដ្ឋានរាជធានីខេត្ត រៀបចម្ការបោះឆ្នោត

មតិយោបល់